Theorie

Met het theorie-examen toetsen we onder andere je kennis op het gebied van: 

 • Administratie en documenten
 • Wet- en regelgeving
 • Ritvoorbereiding
 • Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
 • Optreden bij verkeersongevallen, verstoringen en calamiteiten
 • Communicatie
 • Klantgerichtheid en beroepshouding
 • Conflictsituatie en het eigen gedrag
 • Handelen bij agressie
 • Klachtenprocedures
 • Gebruik en toepassing wegenkaart Nederland

(Tijdens het examen wordt gebruik gemaakt van de kaart: Routiq Maxi Nederland  deze wordt door het CCV in bruikleen gegeven voor de duur van het examen).

Examenvorm: Schriftelijk, 40 meerkeuzevragen.

Slaagnorm: 32 van de 40 vragen goed (80%).

Examentijd: 60 minuten.

Toelatingseis: Een geldig legitimatiebewijs.

Geldigheidsduur: Het certificaat is één jaar geldig.


top

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Pinterest icon
e-mail icon

Deel deze pagina